ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ

Ο ρόλος του γονέα είναι, χωρίς αμφιβολία, ο πιο σημαντικός ρόλος που καλείται κανείς να αναλάβει στη ζωή. Ένας ρόλος συναρπαστικός που είναι λίγο-πολύ γνώριμος σε όλους, είτε επειδή η φύση μας έχει εφοδιάσει με τα κατάλληλα ένστικτα είτε επειδή έχουμε αναμνήσεις από τον τρόπο που οι δικοί μας γονείς ή φροντιστές λειτουργούσαν όταν ήμασταν παιδιά. Υπάρχουν, όμως, πολλές στιγμές που η φράση «Δεν είμαι καλή μαμά»/ «Δεν είμαι καλός μπαμπάς» κυριαρχεί στη σκέψη ενός γονέα.

Οι Σχολές Γονέων παρέχουν στους γονείς τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που, σε συνδυασμό με το ένστικτό τους, θα τους οδηγήσουν στη δημιουργία ενός σταθερού και ασφαλούς οικογενειακού περιβάλλοντος. Με τη σωστή υποστήριξη και καθοδήγηση ως προς την ανατροφή των παιδιών, οι γονείς των Σχολών Γονέων είναι σε θέση να κατανοήσουν τα παιδιά τους και να τους παρέχουν τα κατάλληλα εφόδια ώστε να αναπτυχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι Σχολές Γονέων διαφυλάσσουν την ψυχική υγεία των παιδιών, δυναμώνουν τη σχέση γονέα-παιδιού και βοηθούν να βρεθεί η ισορροπία σε αυτό το τόσο ενδιαφέρον σύστημα που ονομάζουμε «οικογένεια».

 

ΠΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ

Στη Σχολή Γονέων ακολουθούμε το Εξελικτικό Σύστημα της Μαρίας Χουρδάκη και εργαζόμαστε σε μικρές ομάδες  των 8-12 ατόμων. Η εμπειρία συμμετοχής των γονέων σε ομάδα είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς η δυναμική της ίδιας της ομάδας οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι η εξέλιξη και η διαφοροποίηση. Η  ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων, η επαφή με διαφορετικούς τρόπους σκέψης αλλά και η βίωση κοινών προβληματισμών των γονέων συναντιούνται με τις επιστημονικές γνώσεις του ειδικά εκπαιδευμένου συντονιστή.

Η διαμόρφωση των ομάδων Σχολών Γονέων γίνεται συνήθως με κριτήριο το ηλικιακό αναπτυξιακό στάδιο των παιδιών των γονέων που συμμετέχουν σε αυτές. Έτσι έχουμε:

  • Ομάδα Σχολής Γονέων με παιδιά βρεφικής, νηπιακής και προσχολικής ηλικίας (0-6 χρόνων).
  • Ομάδα Σχολής Γονέων με παιδιά σχολικής ηλικίας (6-12 χρόνων).
  • Ομάδα Σχολής Γονέων με εφήβους (12-18 χρόνων).
  • Ομάδα Σχολής Υποψήφιων-Μελλοντικών Γονέων.

 

ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ

Η θεματολογία διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες των μελών της εκάστοτε ομάδας, ωστόσο κινείται γύρω από έναν βασικό άξονα θεματικών που οργανώνει ο συντονιστής.

  • ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΒΡΕΦΙΚΗΣ, ΝΗΠΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (0-6 χρόνων):

-Βασικές βιολογικές ανάγκες βρέφους και νηπίου: ζητήματα ύπνου και διατροφής

-Αναπτυξιακά ορόσημα : χαρακτηριστικά κινητικής και γλωσσικής ανάπτυξης

-Γνωστική ανάπτυξη: χαρακτηριστικά του γνωστικού σταδίου που διανύεται

-Αναπτυξιακοί σταθμοί στην ψυχολογική και συναισθηματική ανάπτυξη βρέφους και νηπίου

-Επικοινωνία με το βρέφος και το νήπιο

-Αναπτυξιακές κρίσεις/Πρώτη κρίση προσωπικότητας

-Επικοινωνία, σχέση του νηπίου με συνομήλικούς του, κοινωνικοποίηση

-Η σημασία του παιχνιδιού στην προσχολική ηλικία

-Οι φόβοι των παιδιών

-Άφιξη νέου μέλους στην οικογένεια

– Ο παιδικός σταθμός και το νηπιαγωγείο

-Συναισθηματική αγωγή

 

  • ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (6-12 χρόνων):

-Σχολική ετοιμότητα, προετοιμασία για το Δημοτικό Σχολείο και ο ρόλος των γονέων στην ομαλή μετάβαση

-Βασικές συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών σχολικής ηλικίας

-Κοινωνική, πνευματική, βιοσωματική ανάπτυξη των παιδιών σχολικής ηλικίας

-Ένταξη στην σχολική ομάδα

-Ελεύθερος χρόνος και δραστηριότητες

-Μελέτη μαθημάτων και ο ρόλος των γονέων

-Ανάπτυξη ηθικής προσωπικότητας κατά τη σχολική ηλικία

-Η σημασία των κανόνων και των ορίων

-Σχολική επίδοση, μαθησιακές δυσκολίες

-Αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση στη μέση σχολική ηλικία

-Συνεργασία γονέα-παιδιού-δασκάλου

 

  • ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΕΦΗΒΟΥΣ (12-18 χρόνων):

-Αλλαγές στην προεφηβική και την εφηβική περίοδο

-Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εφηβείας, βιολογική και ψυχολογική ανάπτυξη

-Επαναπροσδιορισμός ορίων στην εφηβεία

-Σχέση εφήβου και γονέα

-Ειδική κουλτούρα εφήβων

-Δεύτερη κρίση προσωπικότητας

-Πώς βλέπουν οι «μεγάλοι» τους εφήβους

-Πώς βλέπουν οι έφηβοι τους «μεγάλους», το σχολείο, τους γονείς τους

-Αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση στην εφηβεία

-Σεξουαλική αγωγή

-Το διαδίκτυο, οι κίνδυνοι και η χρησιμότητά του

-Έφηβοι και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

-Επαγγελματικός προσανατολισμός και ο ρόλος του γονέα

-Χαρτζιλίκι

-Αντιμετωπίζοντας την απώλεια (διαζύγιο, πένθος, ματαίωση)

 

  • ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ:

-Νέοι γονείς: προκλήσεις και αλλαγές

-Μετάβαση στον ρόλο του γονέα

-Η ψυχολογία των νέων γονέων

-Ανάληψη νέων ρόλων, μοίρασμα ευθυνών

-Οι μετασχηματισμοί της σύγχρονης οικογένειας

-Τύποι γονέων

-Σχέση βρέφους-γονέα

-Ασφαλής προσκόλληση, ύπνος, θηλασμός

-Η διαμόρφωση του δεσμού γονέα-παιδιού

-Επικοινωνία με το βρέφος

-Το κλάμα του βρέφους

-Αναπτυξιακά στάδια/ορόσημα

-Συναισθηματική αγωγή

-Οι σημαντικοί «Άλλοι» στην ανατροφή του παιδιού

-Κληρονομικότητα και περιβάλλον

 

 

Συντονισμός ομάδων: Κλιάνη Σοφία, Αναγνωρισμένη συνεργάτιδα του Πανελληνίου Συνδέσμου Σχολών Γονέων

Νηπιαγωγός με Συμπληρωματική Εκπαίδευση στον Συντονισμό Ομάδων Γονέων και τη Διαχείριση του Διαζυγίου

***Νέες Ομάδες Σχολών Γονέων βασισμένες στο ‘Εξελικτικό Σύστημα’ της Μαρίας Χουρδάκη το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τη ‘Διεθνή Ομοσπονδία για την Εκπαίδευση των Γονέων’ (Federation Internationale pour l’ Education des Parents – F.I.E.P.), θα λειτουργήσουν από τον Φεβρουάριο. Για πληροφορίες ή κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε εδώ :

e-mail: sofiakliani@hotmail.com

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6938625119, 2103428362

Print Friendly

Leave a Reply

Your email address will not be published.